A DR. SZÁM KÖNYVELŐ ÉS ADÓTANÁCSADÓ IRODA KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁSAI
 A RENDKÍVÜL ALACSONY ÁRBEVÉTELŰ („ZSEBPÉNZ” TERMELŐ), NÉHÁNYSZÁMLÁS CÉGEK SZÁMÁRA
ÉRVÉNYES: 2024.01.01-TŐL VISSZAVONÁSIG

A „Zsebpénz” szolgáltatáscsomag kizárólag olyan cégek számára nyújtható, melyekben a legutóbbi két lezárt üzleti év nettó árbevételének átlaga nem haladja meg az 5 millió Ftot. Előzmény nélküli cégek esetében a megalapozottan tervezett árbevételt lehet figyelembe venni (pl. létező szerződések, projektterv stb. alapján).

A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA

Adótanácsadás: Adókkal, adózással kapcsolatokkal alapvető szabályok ismertetése, kérésre lehetőségek, lehetséges következmények, kockázatok ismertetése legfeljebb havi 1 óra időtartamban.

Könyvelés: Könyvviteli nyilvántartás vezetése a mikrogazdálkodói beszámolót szabályozó kormányrendelet szerint, az adóhivatali online rendszerekből származó adatokból valamint a kötelező adóbevallások elkészítése, benyújtása. Adófizetési kötelezettségekről a megrendelő egyszeri elektronikus értesítése. A rendelkezésre álló, feldolgozott bizonylatok archiválása elektronikus irattárban.

A könyvelés terjedelme legfeljebb havi 6 db számla (kimenő + bejövő együtt) a hozzá tartozó fizetési műveletekkel + legfeljebb havi 4 db egyéb fizetési művelet (pl. adófizetés, bérfizetés, készpénz ki- és befizetés stb.) 

Bérelszámolás: Egy fő – általában (de nem kizárólag) a vezető tisztségviselő – havi díjazásának és/vagy közterheinek elszámolása.

Hatóság előtti képviselet: Személyes, és papíralapú ügyintézés, alsófokú ellenőrzéseken önálló képviselet ellátása a szolgáltató által készített nyilvántartások és adóbevallások tárgykörében évente legfeljebb 1 alkalommal

Évzárás: A számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves  beszámoló elkészítése a szolgáltató ütemezése szerint,  de a törvény szerinti határidőn belül. Az elkészült beszámolót a szolgáltató átadja a cég képviselőjének, aki azt saját felelősségére szabadon módosíthatja. A beszámolóban NEM kerül feltüntetésre a mérlegképes könyvelő neve és nyilvántartási száma, így a szakmai felelősség vizsgálata során abból kell kiindulni, hogy a beszámolót a cég képviselője állította össze és tette közzé.

A „ZSEBPÉNZ” szolgáltatáscsomag díja (2024.01.01-től):

  • Áfa bevallásra kötelezettek számára: 18.000 Ft/hónap
  • Áfa bevallást nem igénylők számára: 15.000 Ft/hónap
A feltüntetett díjak az áfát nem tartalmazzák