A DR. SZÁM KÖNYVELŐ ÉS ADÓTANÁCSADÓ IRODA KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁSAI
TEVÉKENYSÉGET EGYÁLTALÁN NEM VÉGZŐ VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE
ÉRVÉNYES: 2017.10.01-TŐL VISSZAVONÁSIG

 

AZ ALAPSZOLGÁLTATÁS TARTALMA

“ALVÓ CÉG” csomag

 
 
 

Adótanácsadás

Adókkal, adózással kapcsolatokkal alapvető szabályok ismertetése, kérésre lehetőségek, lehetséges következmények, kockázatok ismertetése

1 óra

 

Adóbevallások

A kötelező adónyilvántartások, adóbevallások elkészítése, benyújtása. Adófizetési kötelezettségekről a megrendelő egyszeri elektronikus értesítése.

Igen 

Adóhatóság előtti teljes körű képviselet alapeljárásban

Személyes, és papíralapú ügyintézés, alsófokú ellenőrzéseken önálló képviselet ellátása a szolgáltató által készített nyilvántartások és adóbevallások tárgykörében.

Igen 

Éves könyvviteli zárás egész évben könyvelt megrendelő részére törvényi határidőn belül

Könyvviteli nyilvántartások szabályszerű lezárása, összefüggések vizsgálata, hiányosságok jelzése. Éves számviteli beszámoló elkészítése, jóváhagyásra beterjesztése,  a jóváhagyott beszámoló közzététele a szolgáltató ütemezése szerint,  de a törvény szerinti határidőn belül.

Igen 

Bizonylatok teljességéről kérésre tájékoztatás

A megrendelő kérésére a könyvelés alapját jelentő bizonylatok, dokumentumok teljességének vizsgálata, észlelt hiányosságok közlése. A könyvelés során észlelt hiányzó kapcsolódó bizonylat (pl. fizetéshez nincs számla) pótlására egyszeri elektronikus felhívás

Igen 

Az “ALVÓ CÉG” szolgáltatáscsomag egyáltalán nem tartalmaz sem könyvelést, sem bérelszámolást. Az éves beszámoló eredménykimutatásában kizárólag a szolgáltató által nyújtott szolgáltatási díjak és a bankszámlavezetés díja szerepel.