Általában meglepő eredményre jutunk, amikor sikerül kimutatnunk, mennyi időt töltöttünk és mennyi energiát emésztettünk fel a cég működtetése érdekében ellátandó feladatokkal, melyek jó része nem is teremt értéket, csak egyszerűen el kell végezni, mert kötelező. Tehát nem a cég által nyújtott szolgáltatásokról, termékek értékesítéséről van szó, hanem arról, hogy a cég jogi státusza rendezett legyen, a jogszabályok által előírt kötelezettségeket teljesítsük, a munkavállalók fizetése és adóelszámolásai rendben legyenek, megfeleljünk egy végeláthatatlan listán felsorolt követelményhalmaznak.

Több kisvállalkozás vezetője sajnos úgy véli, hogy amennyiben megbíz egy könyvelőt, akkor semmi egyébbel nem kell majd foglalkoznia, mint a cég termékeivel, és nyújtott szolgáltatásaival. Szerinte a többit majd a könyvelő elintézi, kezeli a cégkaput, kitölti és beküldi az összes statisztikai adatlapot, támogatási igényt, különleges elszámolásokat (pl. támogatásról), kezeli a dolgozók letiltásait, keresi a finanszírozási lehetőségeket (pl. pályázat, kedvező hitel stb.), sőt el is intézi ezeket.

Amikor azonban mindezt úgy várja el a kisvállalkozás vezetője a könyvelőjétől, hogy valójában nem is tisztázták előre, hogy a szerződésük az adott díj fejében milyen szolgáltatásokat tartalmaz, akkor vezetőnket igen nagy meglepetés éri, hiszen a könyvelő alapfeladata – nevéből is adódóan – a könyvelés valamint az adóbevallások és a számviteli beszámolók elkészítése, benyújtása. Minden egyéb szolgáltatási elem többlet, amit bár a könyvelők szívesen vállalnak, azonban mindez már megegyezés tárgya.

Tény, hogy a könyvelőknek, könyvelőirodáknak is nagy a felelőssége e téren, hiszen sajnos gyakran tapasztalható, hogy az új megbízó megszerzése érdekében jóval több szolgáltatási elemet ígérnek előre élőszóban, mint amit végül a szerződés tartalmaz, és amit végül ténylegesen nyújtani képesek. Ezen az úton előre borítékolni lehet a megbízó csalódását.

Mit tehetnek a könyvelőirodákat megbízó cégek vezetői, hogy céges ügyvitelük a lehető legkevesebb időt és energiát igényelje tőlük, és még pénzt is spóroljanak azzal, hogy a könyvelőirodai szolgáltatásokból kevesebbet kell igénybe venniük?

Szervezettség kérdésében a nagyvállalatok és a kisvállalatok között óriási szakadék tátong. A nagyvállalatok működése gondosan szervezett, áttekinthető, és nyomon követhető folyamatok rendszerében zajlik, míg a kisvállalkozások jelentős része az ügyvitelszervezését illetően leginkább Becket szerepében állná meg a helyét egy színpadon:

„A mi nagy erőnk Szentatyám abban van, hogy nem tudjuk pontosan, mit akarunk. Ám szándékaink mély bizonytalanságából a taktikai lépések varázslatos gazdagsága születik.” (Anouille: Becket)

A hazai kisvállalkozások többségében az azonnali, előkészítés nélküli döntések sokasága születik a mindennapokban, végül vagy sikerül, vagy nem. Igaz, ami nem öl meg, az megerősít, de kérdés, hogy mennyiért teszi ezt.

Sokan a rendelkezésre álló pénz mennyiségének különbségével indokolják a cég szervezettségének szintjét, azonban a dolog sokkal egyszerűbb ennél. Kicsi cégek, kicsi ráfordítással vagy akár ingyenesen is hihetetlen fejlődéseket képesek megvalósítani.

Mi a DR. SZÁM Pécsi Könyvelőirodában lehetségesnek tartjuk, hogy a nagyvállalatok összehangolt folyamataiból, amit lehet, és amit érdemes, és még gazdaságos is, alkalmazzunk a kisvállalkozások napi életében is, kicsiben. Sok kisvállalati vezető legyint erre, azonban az eredmények önmagukért beszélnek. A cégben a jól szervezett folyamatok rendszere, és az alkalmazott technikai megoldások igen sok pénzt hagynak a vállalkozás kasszájában azzal, hogy az átfutási idők csökkennek, kevesebb emberi erőforrásra van szükség, biztonságot nyújt, lehetőségeket kínál a nem szándékolt hatások ellen, mindemellett a végeredmény kiszámíthatóvá válik, ami a minőség szintjének emelésével több megrendelőt, vevőt is vonz.

Mi tehát ez az ügyvitelszervezés, ami a fenti célokhoz vezető út lehet?

Egy belső szabályozási rendszer kialakítása a cég céljainak megfelelő működés érdekében, amely a jogszabályok és az üzleti érdekek által behatárolt területen jön létre.

Az ügyvitelszervezés során a cég működését szabályozó szabályzatok készülnek, melyhez végrehajtó megoldásokat rendelünk. Lehetnek ezek egyszerűen hatáskörök, felelősségi területek, és lehetnek technikai eszközök, mint pl. a számítógépek, okostelefonok, tabletek stb. Itt a legegyszerűbb megoldásoktól (kockás füzet, Excel tábla Google ingyenes online eszközök stb.) a kifinomult célszoftverekig bármi elképzelhető, amit a cégvezető affinitása, és a cég költségvetése aktuálisan megenged. Egyáltalán nincs szükség méregdrága megoldásokra, ha valaki a beruházási ráfordításoktól tart, jó hírem van, akár teljesen ingyenes eszközök is hadra foghatók. Nem az alkalmazott technika és szoftver bekerülési értéke, hanem maga az ügyvitelszervezés szándéka és végrehajtása már elegendő a hatékony irányítási rendszer megalkotásához.

A DR. SZÁM Pécsi Könyvelőiroda példákkal, tanácsokkal, és a megvalósítás során aktív segítséggel járulhat hozzá egy kisvállalkozás belső irányítási rendszerének kialakításához, hatékonnyá tételéhez.

Miért egy könyvelőiroda vállalja ezt fel?

A DR. SZÁM Könyvelőiroda nem egy hagyományos könyvelőiroda, hiszen a klasszikus könyvelés már a múlté, változni kellett és mi megtettük, illetve tesszük folyamatosan, összhangban környezetünk változásával. Ez az irányvonal összekapcsolja a könyvviteli szolgáltatást az ügyvitelszervezéssel, hiszen a könyvviteli és adóügyi feladatok színtere ma már teljes terjedelmében a számítógépekre és az internetre került. Egyre több kis gépelő munkáskéz pihenhet meg, mert a gépek közötti kapcsolatok átvették az adatok továbbításának terhét, a korszerű, fejlett könyvelőirodákban ma már nem gépelünk be számlaszámokat, dátumokat és tételszövegeket a könyvelőprogramba, sőt az egyre szélesebb körben terjedő standardizálás eredményeként a gépek a könyvelés egyéb feladatait is képesek elvégezni, mint a számlakijelölés, adó-meghatározások, és persze az üzleti elemzések sokasága.

Az aktuális technikai forradalomban a könyvelőirodák automatizálása manapság még csak a hatósági rendszerek irányában valósult meg kiterjedt mértékben. Az adóhivataltól érkeznek a könyvelendő számlák adatai, az adóbevallásokat és beszámolókat pedig az állami elektronikus rendszerekben teljesítjük (ÁNYK, Ebev, Onlineszámla, EKAER, OPG, ASP, e-Papír stb.) ügyfélkapun, vagy a cégkapun át. A következő lépés a könyvelőiroda gépeinek az egyéb gazdasági szereplők rendszereivel való összekapcsolása lett, ebben is komoly előrelépés történt már, de itt még bőven van hova fejlődni. A könyvelőirodai gépek banki forgalmat kérnek le (PSD2), céginformációkat, közhiteles adatokat szereznek be valós időben az adatfeldolgozás során (pl. adószám érvényessége, cég státusza, megbízhatósága stb.). A további feladat a könyvelőiroda ügyfeleinek irányítási rendszereit bekapcsolni ebbe a hálózatba. Természetesen, ahol sikeres – de nem feltétlenül bonyolult és drága – ügyvitelszervezés történt.

Ízelítőül lássuk, hogy kezdődik a szervezett ügyvitel kialakítása:

Mindenekelőtt át kell gondolnunk, ha tehetjük, fel kell vázolnunk jelenlegi tevékenységeink folyamatát, majd lépésről lépésre haladva meg kell vizsgálnunk és meg kell válaszolnunk a következő kérdéseket:

A könyvelésre szóló szerződéseink keretében díjmentesen segítjük ügyfeleink ügyvitelszervezési feladatait.

Kapcsolatfelvétel

Vegye fel velünk a kapcsolatot egy ingyenes konzultációhoz.

Elérhetőség:
Térkép: