„Ha én ezt előbb tudtam volna…”

„Micsoda piszokság, hogy így leszedik az embert…”

„Miért kell nekem ilyesmihez is értenem?…”

Ismerős felkiáltások?

Az üzleti döntéseink alapján végbement gazdasági események szinte kivétel nélkül valamilyen utólagos adókötelezettséggel járnak. A hangsúly az „utólag” szón van, mert az adó megállapításkor már nem, vagy igen ritka esetben, és akkor is nagyon nehezen lehet a megtörtént események jellemzőit megváltoztatni. A döntések előtti megfelelő tervezéssel azonban jól kezelhetők a várható adóhatások.

Előfordul az is, hogy valami adóelőny kerül kilátásba, de a cégvezető, vállalkozó nem ismeri a kiaknázás lehetőségét, az eljárásrendet, feltételeket stb.

Kerülhet továbbá egy vállalkozás igen kellemetlen helyzetbe egy akaratlanul bekövetkezett kedvezőtlen esemény miatt, ráadásul sok esetben csak érintetté válik valaki más jogsértése miatt.

Sem könyvelőtől, sem adóhivatali ügyfélszolgálati munkatárstól (természetesen amennyiben az illető egyidejűleg nem adótanácsadó is) nem várhatunk felelős választ arra, hogy egy lehetséges döntésünk várhatóan milyen adózási következményekkel jár majd, vagy mik a cselekvési lehetőségek egy kedvezőtlen adójogi helyzetben. Hiába állnak ők közelebb a szakterülethez, mint egyéb önképzett ismerőseink, a legfontosabb mégis a tanácsadói felelősség kérdése.

A könyvelő elsődleges feladata nevéhez híven a könyvelés, a leadott számlák, iratanyagok lekönyvelése, és nem az ügyfélnek legjobb adózási lehetőség kiválasztása. Az adóhivatali ügyfélszolgálat rendeltetése is más, ott bonyolítják le az adózói adminisztrációt, melyek valójában csak a bejelentések, bevallások fogadását, igazolások kiadását, konkrét ügymenetek intézését jelenti. Egy adótanácsadó ezzel szemben még a könyvelőnk megkeresése előtt vagy akár közben is tud segíteni, megmondja, hogyan tudunk kevesebbet adózni és segít az adóhivatal által is elfogadható dokumentáció elkészítésében.

Az adóügyekben felmerülő lehetőség vagy veszély, kockázat, ellenőrzés stb. tekintetében a szakértő és felelős segítség erősen ajánlott.

Az adótanácsadás következménye lehet nagy értékű adómegtakarítás vagy éppenséggel adóhátrány is, utóbbi esetben kiemelt kérdés, hogy a tanácsadót milyen felelősség terheli. Ebben a kérdésben a jogszabály is igyekszik rendet tenni azzal, hogy az adótanácsadói és adószakértői tevékenységet minisztériumi regisztrációhoz (engedélyhez) köti, melynek szigorú feltételei a megfelelő képesítés és gyakorlat megléte. Az adótanácsadó és az adószakértő egész évben folyamatos továbbképzéseken vesz részt, szinte minden nap bővíti ismereteit az ugyanilyen gyakran változó szabálykörnyezet kihívásának eleget téve. Tudásának folyamatos fenntartását a képzések során szerzett kreditpontokkal igazolja, mely a minisztériumi névjegyzékben maradás feltétele. Mindebből jól látható, hogy a csupán önjelölt adótanácsadóktól és adószakértőktől származó információkat érdemes fenntartással kezelni.

Milyen esetekben ajánlott a DR SZÁM Pécsi Könyvelőirodához adótanácsokért fordulni?

Egy cég megalapítása előtt, vagy már a cég működése alatt is segítünk az adott cégre szabott, leginkább megfelelő adózási mód, és kiválasztásában és adózási rendszerének kialakításában. Közös célunk, hogy az adózás optimális legyen, elkerüljük a túladózást, kiaknázzuk az adózási eljárások megválasztásában rejlő lehetőséget, mindezzel együtt természetesen megteremtjük a lehető legmagasabb szintű biztonságot adóellenőrzés, adóhivatali nyomon követés esetére.

Választ adunk azokra az adózási kérdésekre, ami az ügyletek lebonyolításának szabályszerűségére vonatkozik. Különösen fontos lehet ez a nemzetközi ügyletek terén.

Szerződések megkötése előtt megismertetjük megbízónkat a szerződésbe foglalt jogok gyakorlásának és kötelezettségek teljesítésének adójogi velejáróival és következményeivel. Tanácsot adunk olyan szerződéstartalomra, amely egy utólagos adóvizsgálaton magabiztosan megállja a helyét. Sokan tévesen úgy gondolják, hogy a NAV csak a számlákat ellenőrzi, pedig a legfőbb számviteli és adójogi dokumentumok maguk a szerződések.

Ötletek, fejlesztési tervek során részletes tájékoztatást adunk arról, hogy a tervezett fejlesztés milyen hatással lesz a cég adózására.

Amikor az adóhatóság ellenőrzést kíván végezni egy cégnél, sok esetben pánikba esik a cég vezetője, és a szalmaszálat csak a könyvelője jelenti számára, még akkor is, ha netán a lelke mélyén úgy érzi, hiába. Az érzés nem véletlen, a könyvelő feladatköre behatárolt, a bizonylatokat lekönyvelte, az éves beszámolót elkészítette, az adóbevallásokat benyújtotta, esetleg az adóhivatal által kért dokumentumokat az ellenőrzésre beküldte. Az ellenőrzés során az adatokat, a könyveléssel kapcsolatos indoklásokat és dokumentumokat az ellenőr számára biztosítja. A hatékony képviselet azonban ennél jóval több. Az adótanácsadó és az adószakértő ismeri az ellenőrzéssel kapcsolatos jogszabályokat, a hatóság lehetőségeit, korlátait és szokásait. Mi a DR. SZÁM Könyvelő és Adótanácsadó Iroda adószakemberei is így vagyunk ezzel, valamint megszoktuk és várjuk a tipikus kérdéseket, melyekre igen megfontoltan engedünk csak válaszolni. Ideális esetben a cég vezetője, tulajdonosa nem is találkozik az adóellenőrrel, mert puszta büszkeségből, elismerés iránti vágyból akár olyan kijelentést is tehet, ami az adott esetben hátrányos kimenetelű lesz a számára. Ne feledjük, az adóhatóság soha nem a cég sikerességére, a cégvezető képességeire és emberségére kíváncsi, hanem csak adóforintokat keres, és próbál minél többet begyűjteni ezekből, hiszen ez a feladata!

Felszámolási, végrehajtási ügyekben is megnyugtatóbb, ha az amúgy sem kellemes helyzetben egy adótanácsadó képviseli a megbízói érdekeket.

Ha az adóhivatal felé kérelmekkel, beadványokkal kell fordulni, nem mindegy, mit írunk le. Mi ismerjük a beadványban szolgáltatott adatok, tények, bizonyítékok értékelésének irányelveit, ezért ha a beadványt mi készítjük el, megnő a valószínűsége, hogy pozitívan bírálja el az adóhivatal, hiszen célzottan azokra az adatokra, tényekre és bizonyítékokra összpontosítunk és hivatkozunk, ami az adott kérelem teljesítéséhez releváns.

Nem csak üzleti események során ajánlott az adótanácsadás. Ingatlan vásárlás, ajándékozás, öröklés során is érdemes a tájékozódás, hiszen felmerülhetnek kedvezményes lehetőségek az adók, illetékek körében, melyeket érdemes kiaknázni.

Amikor már nem tanácsra van szükség adóügyekben, hanem igazunk bizonyítására valamely megtörtént eseménnyel és annak adójogi következményével kapcsolatban, adószakértőt kell felkeresni. A DR. SZÁM Pécsi Könyvelőirodában elérhető az adótanácsadói szolgáltatáson felül az adószakértői tevékenység is. Az adószakértő a szakismeretét, tapasztalatát valamint a tudomány és a technikai eredményeit felhasználva ad szakvéleményt valamely adó- vagy járulékügyet érintő szakmai kérdésben. Igény esetén bíróság, vagy valamely hatóság előtt bizonyító eszközként felhasználható igazságügyi szakértői véleményt tudunk biztosítani megrendelőinknek adó- és járulékügyekben.

Könyvelésre szóló szolgáltatáscsomagjaink mindegyike tartalmaz adótanácsadást is.

Kapcsolatfelvétel

Vegye fel velünk a kapcsolatot egy ingyenes konzultációhoz.

Elérhetőség:
Térkép: