A DR. SZÁM KÖNYVELŐ ÉS ADÓTANÁCSADÓ IRODA KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁSAI
ÉRVÉNYES: 
2017.10.01-TŐL VISSZAVONÁSIG

AZ ALAPSZOLGÁLTATÁS TARTALMAABCD
ELVÁRT EREDMÉNYEK
Törvényi előírások betartásaPénzügyek
nyomon követése
Hatékony cégvezetésDinamikus
haladás, növekedés
AdótanácsadásAdókkal, adózással kapcsolatokkal alapvető szabályok ismertetése, kérésre lehetőségek, lehetséges következmények, kockázatok ismertetése1
óra/hónap
2
óra/hónap
4
óra/hónap
Korlátlan
Alapdíjban foglalt könyvelési tételmennyiségKönyvelt tétel:
– Kimenő vagy bejövő számla*
– Napi nyugtaösszesítő
– Pénztárgép napi forgalmi jelentés
– Banki tranzakció (a homogén tételek -pl. bankszámlavezetési költségek több jogcímen – egy tételt jelentenek)
– Pénztári tranzakció
– Tárgyi eszköz üzembe helyezés
– Készletfelhasználás, saját teljesítmények aktiválása
– Egyéb vagyonváltozási vagy eredményt befolyásoló bizonylat (pl. kompenzálási vagy kölcsönszerződés stb.)*Megjegyzés: A számlák minden esetben kettő tranzakciót képeznek, mert a számlában leírt esemény (termékforgalom vagy szolgáltatás) és a számla kifizetése (banki vagy pénztári esemény) két külön gazdasági esemény.

30 db/hónap60 db/hónap100 db/hónap150 db/hónap
Alapdíjban foglalt személyi bérelszámolásÁltalában (de nem kizárólag) a vezető tisztségviselő havi díjazásának és/vagy közterheinek elszámolása1
fő/hónap
1
fő/hónap
1
fő/hónap
1
fő/hónap
Könyvelés, adóbevallásokA szervezeti formára és adóalanyiságra előírt alap- és részletező nyilvántartások vezetése a jogszabály rendelkezése szerint, a kötelező adónyilvántartások vezetése, kötelező adóbevallások elkészítése, benyújtása a megrendelő által rendszeresen átadott bizonylatok, dokumentumok és információk alapján. Adófizetési kötelezettségekről a megrendelő egyszeri elektronikus értesítése.IgenIgenIgenIgen
Adóhatóság előtti teljes körű képviselet alapeljárásbanSzemélyes, és papíralapú ügyintézés, alsófokú ellenőrzéseken önálló képviselet ellátása a szolgáltató által készített nyilvántartások és adóbevallások tárgykörében.Évente 1 alkalomÉvente 2 alkalomIgenIgen
Éves könyvviteli zárás egész évben könyvelt megrendelő részére törvényi határidőn belülKönyvviteli nyilvántartások szabályszerű lezárása, összefüggések vizsgálata, hiányosságok jelzése. Éves számviteli beszámoló elkészítése, jóváhagyásra beterjesztése, a jóváhagyott beszámoló közzététele a szolgáltató ütemezése szerint,  de a törvény szerinti határidőn belül.IgenIgenIgenIgen
Bizonylatok teljességéről kérésre tájékoztatásA megrendelő kérésére a könyvelés alapját jelentő bizonylatok, dokumentumok teljességének vizsgálata, észlelt hiányosságok közlése. A könyvelés során észlelt hiányzó kapcsolódó bizonylat (pl. fizetéshez nincs számla) pótlására egyszeri elektronikus felhívás a megrendelő felé.IgenIgenIgenIgen
Rendszeres vezetői tájékoztató listákFőkönyvi és részletező nyilvántartásokból standard listák rendszeres átadása (küldése) a megrendelő feléNemIgenIgenIgen
A bizonylati rend időszakonkénti felügyeleteA könyvelés összefüggései alapján a bizonylatok, dokumentumok észlelt hiányosságairól negyedévenként (adóelszámolást érintő esetekben adóelszámolási időszakonként) egyszeri elektronikus értesítés a megrendelő felé.NemIgenIgenIgen
Köztartozásmentesség felügyeleteA köztartozásmentes adózói adatbázisban maradás feltételeinek havonkénti ellenőrzése a hónapok utolsó napjaiban. Szükség szerint figyelmeztetés küldése illetve a megrendelő telefonos értesítése.NemIgenIgenIgen
Menedzsment nyilvántartások, elszámolásokBelső használatra szánt nyilvántartások, elszámolások (pl. költséghelyi, üzletági, projekt illetve pénzügyi helyenként elkülönített belső nyilvántartások) vezetése a megrendelő által rendszeresen átadott bizonylatok, dokumentumok és információk alapján, az ebből készült standard listák rendszeres átadása (küldése) a megrendelő felé.NemNemIgenIgen
Folyamatos adókötelezettség-felügyeletAdókötelezettségek folyamatos nyomon követése, szükség szerint figyelmeztetések, jelzések a megrendelő felé. Köztartozásmentesség felügyelete, fizetési könnyítés kérelmek, adó átvezetések ügyintézése.NemNemIgenIgen
AdótervezésKülönböző belföldi adózási lehetőségekre figyelemfelhívás, cselekvésmodellek alkotása, lehetséges eredmények értékelése, összehasonlításokNemNemIgenIgen
Adóhatóság előtti teljes körű képviselet kiemelt ügyekbenSzemélyes, és papíralapú ügyintézések, jogorvoslati eljárásokon (fellebvitel, adóper stb.) folyamatos képviselet. Különleges adóeljárásokban teljes körű, önálló képviselet.NemNemIgenIgen
Éves könyvviteli zárás a megbízó által megjelölt határidőin belülKönyvviteli nyilvántartások szabályszerű lezárása, összefüggések vizsgálata, hiányosságok jelzése, kivizsgálása. Éves számviteli beszámoló elkészítése, jóváhagyásra beterjesztése, a jóváhagyott beszámoló közzététele a kért időpontig. Törtidőszaki könyvelés esetén a korábbi könyveléssel történő szinkronizálás.NemNemIgenIgen
A bizonylati rend aktív felügyeleteA könyvelés alapját jelentő dokumentumok, bizonylatok rendelkezésre állásának folyamatos felügyelete, hiányosság esetén rendszeres jelzések a megrendelő feléNemNemIgenIgen
Aktív vezetéstámogató könyvelés és tanácsadásA cég pénzügyi helyzetének figyelemmel kísérése, rendszeres jelzések a vezetés felé, javaslatok, optimalizálási lehetőségek, várható eredmények és kockázatok ismertetése, döntéselőkészítésben részvétel.NemNemNemIgen
Pénzügyi menedzsment támogatásaAktív részvétel a pénzügyi tervezésben és tervkövetésben.NemNemNemIgen
AdómenedzsmentKözép- és hosszútávú adózói pályák folyamatos felügyelete, folyamatos tevékeny adóoptimalizálásNemNemNemIgen