A DR. SZÁM KÖNYVELŐ ÉS ADÓTANÁCSADÓ IRODA SZOLGÁLTATÁSAINAK DÍJAI
ÉRVÉNYES: 2023.01.01-TŐL VISSZAVONÁSIG
HAVI ALAPDÍJAK (áfa nélkül Ft)
ALANYI ÁFA-MENTES VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE A B C D
Egyéni vállalkozó, őstermelő        
¤ A kisadózók tételes átalányadójával (KATA) adózó       11.000       18.000           –           –
¤ Személyi átalányadóval adózó       14.000       20.000      EGYEDI      EGYEDI
¤ Vállalkozói személyi jövedelemadóval adózó (költségelszámoló)       21.000       24.000      EGYEDI      EGYEDI
Gazdasági társaság (Kkt, Bt, Kft, Zrt, Szövetkezet)        
¤ Mikrogazdálkodó*, társasági adóval (TA) vagy kisvállalati adóval (KIVA) adózó       23.000       25.000       52.000     149.000
¤ Kisvállalkozás*, társasági adóval (TA) vagy kisvállalati adóval (KIVA) adózó       25.000       28.000       62.000     172.000
¤ Közepes vállalkozás* és/vagy könyvvizsgálatra kötelezett gazdálkodó           –           –       75.000     229.000
Alapítvány, egyesület        
¤ Kizárólag alaptevékenységet végző       14.000       21.000       46.000     115.000
¤ Vállalkozási tevékenységet is végző       23.000       25.000       52.000     149.000
             
ÁFA ELSZÁMOLÁSRA KÖTELEZETT („ÁFA-KÖRÖS”) VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE
A B C D
Egyéni vállalkozó, őstermelő        
¤ A kisadózók tételes átalányadójával (KATA) adózó       20.000       24.000           –           –
¤ Átalányadóval adózó       24.000       25.500      EGYEDI      EGYEDI
¤ Vállalkozói személyi jövedelemadóval adózó (költségelszámoló)       26.000       28.000      EGYEDI      EGYEDI
Gazdasági társaság (Kkt, Bt, Kft, Zrt, Szövetkezet)        
¤ Mikrogazdálkodó*, társasági adóval (TA), kisvállalati adóval (KIVA) adózó vagy egyszerűsített vállalkozói adóval (EVA) adózó       26.000       28.000       52.000     149.000
¤ Kisvállalkozás*, társasági adóval (TA) vagy kisvállalati adóval (KIVA) adózó       28.000       30.000       62.000     172.000
¤ Közepes vállalkozás*, és/vagy könyvvizsgálatra kötelezett gazdálkodó           –             –       86.000     252.000
Alapítvány, egyesület        
¤ Kizárólag alaptevékenységet végző       20.000       26 000       52.000     149.000
¤ Vállalkozási tevékenységet is végző       26.000       28.000       51.000     149.000
             
A felsoroltak között nem szereplő gazdálkodói / szervezeti forma esetén a működés jellemzői alapján leginkább hasonló szervezeti besorolásnak megfelelő alapdíj kerül alkalmazásra.

Belső elkülönített elszámolást (pl, projekt, üzletág, költséghely stb.) előírásszerűen alkalmazó vállalkozások (pl. építőipari kivitelező illetve egyes feldolgozóipari vállalkozások, stb.) számára csak a „C” vagy „D” szolgáltatáscsomag vehető igénybe a szolgáltatói kapacitástól függően.
             
*Fogalmak:
Bevételi nyilvántartásra kötelezett: Csak a bevételeit rögzíti a nyilvántartásaiban. A költségeit, kiadásait valamint vagyonának értékét és annak alakulásását nem köteles számon tartani, és éves beszámolót sem készít.
Mikrogazdálkodó: A mikrogazdálkodói számviteli szabályokat alkalmazó vállalkozás. A mikrogazdálkodói számviteli szabályok pontosan meghatározzák a könyvelés és a beszámolókészítés részletes eljárási szabályait, így az eredmény keletkezésének levezetését és a vagyon értékelését. Az eredmény és a mérleg adatainak egyéni érdekek szerint történő befolyásolása nem lehetséges.
Kisvállalkozás: A számviteli törvény alapelvei szerint könyvelő és beszámolóját elkészítő vállalkozás. Eredménye keletkezésére és vagyonának értékelésére csak irányelveket kell követnie, ezen belül saját maga szabályozhatja a számvitelének rendjét. Ezzel egyéni érdekeit is szolgáló vagyonértékelési eljárásokat is alkalmazni tud. Az üzleti évről a számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolót készíteni köteles.
Közepes vállalkozás: A számviteli törvény alapelvei szerint könyvelő és beszámolóját elkészítő vállalkozás. Eredménye keletkezésére és vagyonának értékelésére csak irányelveket kell követnie, ezen belül saját maga szabályozhatja a számvitelének rendjét.  Ezzel egyéni érdekeit is szolgáló vagyonértékelési eljárásokat is alkalmazni tud. Az üzleti évről a számviteli törvény szerinti (normál) éves beszámolót készíteni köteles.
             
A DR. SZÁM KÖNYVELŐ ÉS ADÓTANÁCSADÓ IRODA SZOLGÁLTATÁSINAK DÍJAI
ÉRVÉNYES: 2022.01.01-TŐL VISSZAVONÁSIG
AZ ALAPDÍJBAN FOGLALT TÉTELMENNYISÉGET MEGHALADÓ TÉTELEK KÖNYVVITELI FELDOLGOZÁSÁNAK DÍJA (áfa nélkül Ft)
Részletes tartalmi és alkalmazási ismertető ITT
Kimenő számlák könyvelése* db               45
Pénztárgép napi összesített tételeinek könyvelése* db               65
Bejövő számlák könyvelése* db             110
Egyéb gazdasági események bizonylatainak könyvelése* db               90
E-számlakép kedvezmény (ha a követelményeknek megfelelő pdf számlakép rendelkezésre áll) db             – 15
E-irattár kedvezmény (ha a követelményeknek megfelelő pdf számlaképfájl elnevezéssel együtt rendelkezésre áll) db             – 25
AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSBA NEM TARTOZÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA (áfa nélkül Ft)*
Bérelszámolás (munkaviszonyban, egyszerűsített foglalkoztatásban, tagi jogviszonyban illetve megbízással foglalkozatottak és ingatlan bérbeadók után) fő / hónap          2.800
Foglalkoztatási jogviszony megszüntetése (kivéve egyszerűsített foglalkoztatás) alkalom          1.800
Letiltások nyilvántartása letiltás / hónap          8.000
Egészségbiztosítási pénzbeli ellátás (táppénz, CSED, GYED, GYES stb.) igénylés, foglalkoztató igazolás db          5.000
Adóhatósági fizetési könnyítés iránti kérelem és ügyintézés a megrendelő által megfogalmazott indoklás alapul vételével db        10.000
A megrendelő által átadott specifikus adatlapok feltöltése a könyvelésből származó adatokkal (pl. hiteligény, pályázati adatlap, montoring stb.) valamint a KSH által kijelölt adatszolgáltatók statisztikai adatlapjainak kitöltése. db        10.000
EKAER ügyintézés (szállítmányregisztráció, lezárás) db        10.000
Korábbi évek dokumentumainak, bizonylatainak irattári tárolása, kezelése (a tárgyévet közvetlenül megelőző évhez kapcsolódón felül) doboz **/ hónap          1.500
Bevallás önellenőrzése a megrendelőnek tulajdonítható ok miatt (pl. későn érkezett bizonylat) db          5.000
Az alapszolgáltatás időszakán kívüli időszakra vonatkozó egyszerűsített éves beszámoló elkészítése, benyújtása db       60.000
Az alapszolgáltatás időszakán kívüli időszakra vonatkozó mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló elkészítése, benyújtása db       50.000
Az alapszolgáltatás időszakán kívüli időszakra vonatkozó adóbevallás elkészítése, benyújtása adattartalommal db          8.000
Az alapszolgáltatás időszakán kívüli időszakra vonatkozó adóbevallás elkészítése, benyújtása érdemi adattartalom nélkül db          2.000
A megrendelő érdekében megtett utazás (kiküldetés) a szerződésben megnevezett szolgáltatási helyszínről más településre, (pl. adóellenőrzés miatt) és vissza km             600
Naprakész pénzügyi követelésnyilvántartás és a megrendelő naponkénti tájékoztatása vevőkövetelései alakulásáról (külön szerződés szerint) Esemény***             500
Kiszállás a megbízó telephelyére bizonylatok átvétele céljából a könyvelőirodával azonos településen belül Alkalom          3.000
Egyszerűsített végelszámolás könyvvitele, adóbevallásai, és a törlési kérelem dokumentumainak elkészítése, benyújtása Alkalom        70.000
Az alapdíjban foglalt mennyiségen felüli szolgáltatási egységek
Adótanácsadás óra       16.000
Adó- és járulékszakértői véleményezés, közreműködés óra       20.000
Egyszerűsített éves beszámoló készítése a nem teljes évben könyvelt vállalkozások számára db       40.000
Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló készítése a nem teljes évben könyvelt vállalkozások számára db       30.000
Soron kívüli egyszerűsített éves beszámoló készítése (pl. végelszámolás, felszámolás előtt vagy egyéb megrendelésre) db       40.000
Soron kívüli mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló készítése (pl.  végelszámolás, felszámolás előtt vagy egyéb megrendelésre) db       30.000
Adóhatóság előtti képviselet (útiköltséget nem tartalmaz) Megjelenés       25.000
Eseti kérelem, bejelentés az adóhatóság felé az A és B alapszolgáltatás esetén db       16.000
*     Tartalmazza a dokumentumkezelést, digitalizálást, és az elektronikus archiválásra történő előkészítést is
**  100 mm élgerincű A/4 mérető lapokat befogadó archiváló doboz
*** Vevőköveteléssel kapcsolatos események: a számla kibocsátása és az egyes fizetési események