A DR. SZÁM KÖNYVELŐ ÉS ADÓTANÁCSADÓ IRODA SZOLGÁLTATÁSAINAK DÍJAI
ÉRVÉNYES: 2024.01.01-TŐL VISSZAVONÁSIG

Az elszámolási útmutató (leírás az időszakra fizetendő összeg meghatározásáról) itt tekinthető meg. 

HAVI ALAPDÍJAK (áfa nélkül Ft)
ALANYI ÁFA-MENTES VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE A B C D
Egyéni vállalkozó, őstermelő        
¤ A kisadózók tételes átalányadójával (KATA) adózó       12.700       20.700           –           –
¤ Személyi átalányadóval adózó       15.000       23.000      EGYEDI      EGYEDI
¤ Vállalkozói személyi jövedelemadóval adózó (költségelszámoló)       24.100       27.600      EGYEDI      EGYEDI
Gazdasági társaság (Kkt, Bt, Kft, Zrt, Szövetkezet)        
¤ Mikrogazdálkodó*, társasági adóval (TA) vagy kisvállalati adóval (KIVA) adózó       26.500       28.800       59.800     171.400
¤ Kisvállalkozás*, társasági adóval (TA) vagy kisvállalati adóval (KIVA) adózó       28.800       32.200       71.300     197.800
¤ Közepes vállalkozás* és/vagy könyvvizsgálatra kötelezett gazdálkodó           –           –       86.300     263.400
Alapítvány, egyesület        
¤ Kizárólag alaptevékenységet végző       16.100       24.200       52.900     132.300
¤ Vállalkozási tevékenységet is végző       26.500       28.800       59.800     171.300
             
ÁFA ELSZÁMOLÁSRA KÖTELEZETT („ÁFA-KÖRÖS”) VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE
A B C D
Egyéni vállalkozó, őstermelő        
¤ A kisadózók tételes átalányadójával (KATA) adózó       23.000       27.600           –           –
¤ Átalányadóval adózó       27.600       29.300      EGYEDI      EGYEDI
¤ Vállalkozói személyi jövedelemadóval adózó (költségelszámoló)       29.900       32.200      EGYEDI      EGYEDI
Gazdasági társaság (Kkt, Bt, Kft, Zrt, Szövetkezet)        
¤ Mikrogazdálkodó*, társasági adóval (TA), kisvállalati adóval (KIVA) adózó vagy egyszerűsített vállalkozói adóval (EVA) adózó       EGYEDI       32.200       59.800     171.400
¤ Kisvállalkozás*, társasági adóval (TA) vagy kisvállalati adóval (KIVA) adózó       EGYEDI       36.500       71.300     197.800
¤ Közepes vállalkozás*, és/vagy könyvvizsgálatra kötelezett gazdálkodó           –            –       98.900     289.800
Alapítvány, egyesület        
¤ Kizárólag alaptevékenységet végző       23.000       29 900       59.800     171.400
¤ Vállalkozási tevékenységet is végző       29.900       32.200       58.700     171.400
             

A felsoroltak között nem szereplő gazdálkodói / szervezeti forma esetén a működés jellemzői alapján leginkább hasonló szervezeti besorolásnak megfelelő alapdíj kerül alkalmazásra.

Belső elkülönített elszámolást (pl, projekt, üzletág, költséghely stb.) előírásszerűen alkalmazó vállalkozások (pl. építőipari kivitelező illetve egyes feldolgozóipari vállalkozások, stb.) számára csak a „C” vagy „D” szolgáltatáscsomag vehető igénybe a szolgáltatói kapacitástól függően.

             
*Fogalmak:
Bevételi nyilvántartásra kötelezett: Csak a bevételeit rögzíti a nyilvántartásaiban. A költségeit, kiadásait valamint vagyonának értékét és annak alakulásását nem köteles számon tartani, és éves beszámolót sem készít.
Mikrogazdálkodó: A mikrogazdálkodói számviteli szabályokat alkalmazó vállalkozás. A mikrogazdálkodói számviteli szabályok pontosan meghatározzák a könyvelés és a beszámolókészítés részletes eljárási szabályait, így az eredmény keletkezésének levezetését és a vagyon értékelését. Az eredmény és a mérleg adatainak egyéni érdekek szerint történő befolyásolása nem lehetséges.
Kisvállalkozás: A számviteli törvény alapelvei szerint könyvelő és beszámolóját elkészítő vállalkozás. Eredménye keletkezésére és vagyonának értékelésére csak irányelveket kell követnie, ezen belül saját maga szabályozhatja a számvitelének rendjét. Ezzel egyéni érdekeit is szolgáló vagyonértékelési eljárásokat is alkalmazni tud. Az üzleti évről a számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolót készíteni köteles.
Közepes vállalkozás: A számviteli törvény alapelvei szerint könyvelő és beszámolóját elkészítő vállalkozás. Eredménye keletkezésére és vagyonának értékelésére csak irányelveket kell követnie, ezen belül saját maga szabályozhatja a számvitelének rendjét.  Ezzel egyéni érdekeit is szolgáló vagyonértékelési eljárásokat is alkalmazni tud. Az üzleti évről a számviteli törvény szerinti (normál) éves beszámolót készíteni köteles.
             
A DR. SZÁM KÖNYVELŐ ÉS ADÓTANÁCSADÓ IRODA SZOLGÁLTATÁSINAK DÍJAI
ÉRVÉNYES: 2022.01.01-TŐL VISSZAVONÁSIG
AZ ALAPDÍJBAN FOGLALT TÉTELMENNYISÉGET MEGHALADÓ TÉTELEK KÖNYVVITELI FELDOLGOZÁSÁNAK DÍJA (áfa nélkül Ft)
Részletes tartalmi és alkalmazási ismertető ITT
Kimenő számlák könyvelése* db               52
Pénztárgép napi összesített tételeinek könyvelése* db                0
Bejövő számlák könyvelése* db             130
Egyéb gazdasági események bizonylatainak könyvelése* db              100
E-számlakép kedvezmény (ha a követelményeknek megfelelő pdf számlakép rendelkezésre áll) db             – 20
E-irattár kedvezmény (ha a követelményeknek megfelelő pdf számlaképfájl elnevezéssel együtt rendelkezésre áll) db             – 30
AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSBA NEM TARTOZÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA (áfa nélkül Ft)*
Bérelszámolás (munkaviszonyban, egyszerűsített foglalkoztatásban, tagi jogviszonyban illetve megbízással foglalkozatottak és ingatlan bérbeadók után) fő / hónap          3.200
Foglalkoztatási jogviszony megszüntetése (kivéve egyszerűsített foglalkoztatás) alkalom          2.100
Letiltások nyilvántartása letiltás / hónap          9.200
Egészségbiztosítási pénzbeli ellátás (táppénz, CSED, GYED, GYES stb.) igénylés, foglalkoztató igazolás db          5.800
Adóhatósági fizetési könnyítés iránti kérelem és ügyintézés a megrendelő által megfogalmazott indoklás alapul vételével db        11.500
A megrendelő által átadott specifikus adatlapok feltöltése a könyvelésből származó adatokkal (pl. hiteligény, pályázati adatlap, montoring stb.) valamint a KSH által kijelölt adatszolgáltatók statisztikai adatlapjainak kitöltése. db        11.500
EKAER ügyintézés (szállítmányregisztráció, lezárás) db        11.500
Korábbi évek dokumentumainak, bizonylatainak irattári tárolása, kezelése (a tárgyévet közvetlenül megelőző évhez kapcsolódón felül) doboz **/ hónap          1.700
Bevallás önellenőrzése a megrendelőnek tulajdonítható ok miatt (pl. későn érkezett bizonylat) db          5.800
Az alapszolgáltatás időszakán kívüli időszakra vonatkozó egyszerűsített éves beszámoló elkészítése, benyújtása db       69.000
Az alapszolgáltatás időszakán kívüli időszakra vonatkozó mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló elkészítése, benyújtása db       58.000
Az alapszolgáltatás időszakán kívüli időszakra vonatkozó adóbevallás elkészítése, benyújtása adattartalommal db          9.200
Az alapszolgáltatás időszakán kívüli időszakra vonatkozó adóbevallás elkészítése, benyújtása érdemi adattartalom nélkül db          2.300
A megrendelő érdekében megtett utazás (kiküldetés) a szerződésben megnevezett szolgáltatási helyszínről más településre, (pl. adóellenőrzés miatt) és vissza km             700
Naprakész pénzügyi követelésnyilvántartás és a megrendelő naponkénti tájékoztatása vevőkövetelései alakulásáról (külön szerződés szerint) Esemény***             600
Kiszállás a megbízó telephelyére bizonylatok átvétele céljából a könyvelőirodával azonos településen belül Alkalom          3.500
Egyszerűsített végelszámolás könyvvitele, adóbevallásai, és a törlési kérelem dokumentumainak elkészítése, benyújtása Alkalom        81.000
Az alapdíjban foglalt mennyiségen felüli szolgáltatási egységek
Adótanácsadás óra       20.000
Adó- és járulékszakértői véleményezés, közreműködés óra       25.000
Egyszerűsített éves beszámoló készítése a nem teljes évben könyvelt vállalkozások számára db       46.000
Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló készítése a nem teljes évben könyvelt vállalkozások számára db       35.000
Soron kívüli egyszerűsített éves beszámoló készítése (pl. végelszámolás, felszámolás előtt vagy egyéb megrendelésre) db       46.000
Soron kívüli mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló készítése (pl.  végelszámolás, felszámolás előtt vagy egyéb megrendelésre) db       35.000
Adóhatóság előtti képviselet (útiköltséget nem tartalmaz) Megjelenés       29.000
Eseti kérelem, bejelentés az adóhatóság felé az A és B alapszolgáltatás esetén db       18.400
*     Tartalmazza a dokumentumkezelést, digitalizálást, és az elektronikus archiválásra történő előkészítést is
**  100 mm élgerincű A/4 mérető lapokat befogadó archiváló doboz
*** Vevőköveteléssel kapcsolatos események: a számla kibocsátása és az egyes fizetési események