A DR. SZÁM KÖNYVELŐ ÉS ADÓTANÁCSADÓ IRODA SZOLGÁLTATÁSAINAK DÍJAI
ÉRVÉNYES: 2022.09.01-TŐL VISSZAVONÁSIG
HAVI ALAPDÍJAK (áfa nélkül Ft)
ALANYI ÁFA-MENTES VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉREABCD
Egyéni vállalkozó, őstermelő    
¤A kisadózók tételes átalányadójával (KATA) adózó      10.000      16.000          –          –
¤Személyi átalányadóval adózó      13.000      18.000     EGYEDI     EGYEDI
¤Vállalkozói személyi jövedelemadóval adózó (költségelszámoló)      18.000      21.000     EGYEDI     EGYEDI
Gazdasági társaság (Kkt, Bt, Kft, Zrt, Szövetkezet)    
¤Mikrogazdálkodó*, társasági adóval (TA) vagy kisvállalati adóval (KIVA) adózó      20.000      22.000      45.000    130.000
¤Kisvállalkozás*, társasági adóval (TA) vagy kisvállalati adóval (KIVA) adózó      22.000      24.000      55.000    150.000
¤Közepes vállalkozás* és/vagy könyvvizsgálatra kötelezett gazdálkodó          –          –      65.000    200.000
Alapítvány, egyesület    
¤Kizárólag alaptevékenységet végző      12.000      18.000      40.000    100.000
¤Vállalkozási tevékenységet is végző      20.000      22.000      45.000    130.000
       
ÁFA ELSZÁMOLÁSRA KÖTELEZETT (“ÁFA-KÖRÖS”) VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE
ABCD
Egyéni vállalkozó, őstermelő    
¤A kisadózók tételes átalányadójával (KATA) adózó      18.000      21.000          –          –
¤Személyi átalányadóval adózó      21.000      22.000     EGYEDI     EGYEDI
¤Vállalkozói személyi jövedelemadóval adózó (költségelszámoló)      23.000      25.000     EGYEDI     EGYEDI
Gazdasági társaság (Kkt, Bt, Kft, Zrt, Szövetkezet)    
¤Mikrogazdálkodó*, társasági adóval (TA), kisvállalati adóval (KIVA) adózó vagy egyszerűsített vállalkozói adóval (EVA) adózó      23.000      25.000      45.000    130.000
¤Kisvállalkozás*, társasági adóval (TA) vagy kisvállalati adóval (KIVA) adózó      25.000      27.000      55.000    150.000
¤Közepes vállalkozás*, és/vagy könyvvizsgálatra kötelezett gazdálkodó          –            –      75.000    220.000
Alapítvány, egyesület    
¤Kizárólag alaptevékenységet végző      18.000      23 000      45.000    130.000
¤Vállalkozási tevékenységet is végző      23.000      25.000      45.000    130.000
       
A felsoltak között nem szereplő gazdálkodói / szervezeti forma esetén a működés jellemzői alapján leginkább hasonló szervezeti besorolásnak megfelelő alapdíj kerül alkalmazásra.
       
*Fogalmak:
Bevételi nyilvántartásra kötelezett: Csak a bevételeit rögzíti a nyilvántartásaiban. A költségeit, kiadásait valamint vagyonának értékét és annak alakulásását nem köteles számon tartani, és éves beszámolót sem készít.
Mikrogazdálkodó: A mikrogazdálkodói számviteli szabályokat alkalmazó vállalkozás. A mikrogazdálkodói számviteli szabályok pontosan meghatározzák a könyvelés és a beszámolókészítés részletes eljárási szabályait, így az eredmény keletkezésének levezetését és a vagyon értékelését. Az eredmény és a mérleg adatainak egyéni érdekek szerint történő befolyásolása nem lehetséges.
Kisvállalkozás: A számviteli törvény alapelvei szerint könyvelő és beszámolóját elkészítő vállalkozás. Eredménye keletkezésére és vagyonának értékelésére csak irányelveket kell követnie, ezen belül saját maga szabályozhatja a számvitelének rendjét. Ezzel egyéni érdekeit is szolgáló vagyonértékelési eljárásokat is alkalmazni tud. Az üzleti évről a számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolót készíteni köteles.
Közepes vállalkozás: A számviteli törvény alapelvei szerint könyvelő és beszámolóját elkészítő vállalkozás. Eredménye keletkezésére és vagyonának értékelésére csak irányelveket kell követnie, ezen belül saját maga szabályozhatja a számvitelének rendjét.  Ezzel egyéni érdekeit is szolgáló vagyonértékelési eljárásokat is alkalmazni tud. Az üzleti évről a számviteli törvény szerinti (normál) éves beszámolót készíteni köteles.
       
A DR. SZÁM KÖNYVELŐ ÉS ADÓTANÁCSADÓ IRODA SZOLGÁLTATÁSINAK DÍJAI
ÉRVÉNYES: 2022.01.01-TŐL VISSZAVONÁSIG
AZ ALAPDÍJBAN FOGLALT TÉTELMENNYISÉGET MEGHALADÓ TÉTELEK KÖNYVVITELI FELDOLGOZÁSÁNAK DÍJA (áfa nélkül Ft)
Részletes tartalmi és alkalmazási ismertető ITT
Kimenő számlák könyvelése*db              40
Pénztárgép napi összesített tételeinek könyvelése*db              60
Bejövő számlák könyvelése*db            100
Egyéb gazdasági események bizonylatainak könyvelése*db              80
E-számlakép kedvezmény (ha a követelményeknek megfelelő pdf számlakép rendelkezésre áll)db            – 10
E-irattár kedvezmény (ha a követelményeknek megfelelő pdf számlaképfájl elnevezéssel együtt rendelkezésre áll)db            – 20
AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSBA NEM TARTOZÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA (áfa nélkül Ft)*
Bérelszámolás (munkaviszonyban, egyszerűsített foglalkoztatásban, tagi jogviszonyban illetve megbízással foglalkozatottak és ingatlan bérbeadók után)fő / hónap         2.500
Foglalkoztatási jogviszony megszüntetése (kivéve egyszerűsített foglalkoztatás)alkalom         1.600
Letiltások nyilvántartásaletiltás / hónap         6.000
Egészségbiztosítási pénzbeli ellátás (táppénz, CSED, GYED, GYES stb.) igénylés, foglalkoztató igazolásdb         4.000
Adóhatósági fizetési könnyítés iránti kérelem és ügyintézés a megrendelő által megfogalmazott indoklás alapul vételéveldb         8.000
A megrendelő által átadott specifikus adatlapok feltöltése a könyvelésből származó adatokkal (pl. hiteligény, pályázati adatlap, montoring stb.) valamint a KSH által kijelölt adatszolgáltatók statisztikai adatlapjainak kitöltése.db         5.000
EKAER ügyintézés (szállítmányregisztráció, lezárás)db         8.000
Korábbi évek dokumentumainak, bizonylatainak irattári tárolása, kezelése (a tárgyévet közvetlenül megelőző évhez kapcsolódón felül)doboz **/ hónap         1.000
Bevallás önellenőrzése a megrendelőnek tulajdonítható ok miatt (pl. későn érkezett bizonylat)db         3.000
Az alapszolgáltatás időszakán kívüli időszakra vonatkozó egyszerűsített éves beszámoló elkészítése, benyújtásadb      50.000
Az alapszolgáltatás időszakán kívüli időszakra vonatkozó mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló elkészítése, benyújtásadb      40.000
Az alapszolgáltatás időszakán kívüli időszakra vonatkozó adóbevallás elkészítése, benyújtása adattartalommaldb         3.000
Az alapszolgáltatás időszakán kívüli időszakra vonatkozó adóbevallás elkészítése, benyújtása érdemi adattartalom nélküldb         1.000
A megrendelő érdekében megtett utazás (kiküldetés) a szerződésben megnevezett szolgáltatási helyszínről más településre, (pl. adóellenőrzés miatt) és visszakm            150
Naprakész pénzügyi követelésnyilvántartás és a megrendelő naponkénti tájékoztatása vevőkövetelései alakulásáról (külön szerződés szerint)Esemény***            150
Kiszállás a megbízó telephelyére bizonylatok átvétele céljából a könyvelőirodával azonos településen belülAlkalom         3.000
Egyszerűsített végelszámolás könyvvitele, adóbevallásai, és a törlési kérelem dokumentumainak elkészítése, benyújtásaAlkalom    120.000
Az alapdíjban foglalt mennyiségen felüli szolgáltatási egységek
Adótanácsadásóra      10.000
Adó- és járulékszakértői véleményezés, közreműködésóra      12.000
Egyszerűsített éves beszámoló készítése a nem teljes évben könyvelt vállalkozások számáradb      30.000
Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló készítése a nem teljes évben könyvelt vállalkozások számáradb      25.000
Soron kívüli egyszerűsített éves beszámoló készítése (pl. végelszámolás, felszámolás előtt vagy egyéb megrendelésre)db      20.000
Soron kívüli mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló készítése (pl.  végelszámolás, felszámolás előtt vagy egyéb megrendelésre)db      18.000
Adóhatóság előtti képviselet (útiköltséget nem tartalmaz)Megjelenés      15.000
Eseti kérelem, bejelentés az adóhatóság felé az A és B alapszolgáltatás eseténdb      12.000
*     Tartalmazza a dokumentumkezelést, digitalizálást, és az elektronikus archiválásra történő előkészítést is
**  100 mm élgerincű A/4 mérető lapokat befogadó archiváló doboz
*** Vevőköveteléssel kapcsolatos események: a számla kibocsátása és az egyes fizetési események