Megjött a 2022-es adócsomag, kivételezettek egy köre juthat előnyökhöz

Varga Mihály pénzügyminiszter egy héttel a 2022-es költségvetésről szóló törvényjavaslat benyújtása után a jövőre várható új adótervekről szóló törvénytervezetet is beterjesztette a parlamentnek. A kormány egyébként emellett további 19 törvénymódosítást nyújtott be kedden késő este. A 114 oldalas adócsomagban találhatunk olyan elemeket, amelyek érdekes adóváltozásokat jeleznek előre, ezek nagy része bizonyos csoportokat célzottan hoz előnyösebb helyzetbe. Ilyen a kriptodevizákban kereskedő befektetők, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak támogatást nyújtó szereplők, az érintett alapítványok, valamint a mostanában egyre divatosabb kockázati tőkealap-kezelők.

Valóságos törvényjavaslat-dömping valósult meg kedd este, a kormány, illetve a kormánypárt képviselői 20 törvényjavaslatot terjesztettek a Ház elé, ezek egyik a T/16108. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények módosításáról, amely a kormány jövő évi adómódosítási terveit foglalja össze. Ennek lényegét a pénzügyminiszter már összefoglalta egy keddi videóban, mi most a többi változást is bemutatjuk.

A költségvetés tervezetéből, valamint a korábbi kormánydöntések (és parlamenti szavazások) alapján már tudtuk, hogy jövőre

Személyi jövedelemadó

A javaslat ezen a téren egyszerűsíti az egyéni vállalkozók átalányadózásának szabályait. Az adózási módválasztására jogosító bevételi határ meghatározásához a rendszeres valorizálást biztosító, az éves minimálbér változását követő szabály kerül bevezetésre, egyszerűsödik a jövedelem megállapításához szükséges átalányköltség-hányadok rendszere és mentesül a személyi jövedelemadó alól az éves minimálbér felét el nem érő átalányban meghatározott jövedelem.

A javaslat új adózási szabályokat állapít meg a kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó jövedelem adókötelezettségére. Erről részletesen külön cikkünkben fogunk beszámolni.

A javaslat egyúttal egyszerűsíti a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményének érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozattételi kötelezettséget. Ennek értelmében nem kell évente új nyilatkozatot tenni a munkáltató, a rendszeres jövedelmet juttató kifizető részére olyan adat tekintetében, ami már bizonyosan nem változhat. Ilyen eset, ha a gyermekek már felnőttek, vagy az édesanya már legalább 12 éve jogosult a gyermekek után családi pótlékra. A módosításhoz átmeneti rendelkezéskapcsolódik, amely szerint, ha a kedvezményre jogosult édesanya 2021-ben tett nyilatkozatot és megfelel a feltételeknek, 2022-ben nem kell újra nyilatkoznia.

Szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás

2022. július 1-jétől fél százalékponttal 15,5 százalékról 15 százalékra csökken a szociális hozzájárulási adó mértéke. Ezzel párhuzamosan a kormány kivezeti a szakképzési hozzájárulást.

Társasági adó

A társasági adóban átültetésre kerül az adóelkerülés elleni intézkedéseket tartalmazó EU Direktívának az úgynevezett fordított hibrid vállalkozásokra vonatkozó része. Ezzel teljessé válik az irányelv implementációja.

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokra vonatkozóan is új tao-szabályok jönnek. Ennek értelmében a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány részére az adóévben alapítói vagy csatlakozói vagyonrendelés keretében, továbbá a közhasznú tevékenysége támogatására visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének 20 százaléka – alapítói vagy csatlakozói vagyonrendelés esetén 40 százaléka – csökkenti az adóalapot legfeljebb az adózási előtti eredmény összegéig.

Az adóalap akkor csökkenthető, ha az adózó rendelkezik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással, amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, a támogatás, juttatás összegét, célját.

Az új típusú alapítványokra vonatkozó új szabály, hogy ezek a szervezetek mentesülnek a társasági adó alól az adóalapja olyan része után, amelyet céljainak, közfeladatának, közérdekű tevékenységének megvalósítását szolgáló tevékenysége révén szerzett bevétele – így különösen az alapító által rendelt, az alapítványhoz csatlakozók által juttatott, valamint az egyéb forrásból származó vagyon átvételéből, kezeléséből, hasznainak szedéséből származó bevétele – képvisel az összes bevételén belül.

A közérdekű vagyonkezelő alapítványok

A parlament 2 héttel ezelőtt fogadta el az alapítványok létrehozásáról szóló sarkalatos törvényt. Ezzel egy időben jött létre 16 ilyen alapítvány, amiből 11 felsőoktatási intézményt fog fenntartani (és ezekhez az alapítványokhoz vagyont is juttatott az állam). Ami nem felsőoktatási intézmény működtetéséért felel, azok a következők: Hauszmann Alapítvány, Jövő Nemzedék Földje Alapítvány, Magyar Kultúráért Alapítvány, Makovecz Campus Alapítvány, Mol-Új Európa Alapítvány. A most beterjesztett adókönnyítések ezt a kört juttatják előnyhöz.

Az alapítványok jövőbeni működését még két további lépéssel könnyíti meg adóoldalról a kormányzati javaslat:

  • A javaslat szerint a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány részére történő vagyonjuttatással, támogatással nem kell megnövelni az energiaellátók jövedelemadó alapját.
  • Emellett az Illetékekről szóló törvény módosítása révén az alapítvány továbbá a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló törvény szerinti alapítvány teljes személyes illetékmentességben részesül.

Ágazati különadók

A javaslat bevezeti a veszteségelhatárolás intézményét az energiaellátók jövedelemadójába is. A részletes szabály úgy szól, hogy „amennyiben az érintett cégek adóalapja bármely adóévben negatív, ezzel az összeggel az adózó a következő öt adóévben döntése szerinti megosztásban csökkentheti a pozitív adóalapot, feltéve, hogy a negatív adóalap a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartásával keletkezett. A korábbi adóévek negatív adóalapja legfeljebb a felhasználása (az adózás előtti eredmény csökkentéseként történő elszámolása) nélkül számított adóévi adóalap 50 százalékáig számolható el az adózás előtti eredmény csökkentéseként”. 

Megszűnik a kockázati tőkealap-kezelők és a tőzsdék adókötelezettsége a pénzügyi szervezetek különadójában.

Áfa

A javaslat a jogharmonizációs céllal megteremti a pénzforgalmi szolgáltatók nyilvántartási ésadatszolgáltatási kötelezettségét. A határon átnyúló elektronikus kereskedelem dinamikus növekedése és a 2021. július 1-jétől hatályba lépő, az elektronikus kereskedelemre vonatkozó új áfa szabályok ugyanis szükségessé teszik egy új ellenőrzési eszköz bevezetését. Az elektronikus kereskedelem során a nem adóalany részére történő, határon átnyúló értékesítés esetében az értékesítő a letelepedésétől eltérő tagállamban az adófizetési kötelezettségének egy olyan rendszer segítségével tehet eleget, mely nem igényel regisztrációt ezen tagállamban. Ezek a szabályok egyszerűsítést jelentenek a vállalkozások számára, ugyanakkor ellenőrzési szempontból nehezebb helyzetet eredményeznek az adóhatóságoknak. A javaslat célja, hogy a határon átnyúló fizetésekről rendelkezésre álló pénzforgalmi adatok továbbításával eszközt biztosítson az adóhatóságok számára a határon átnyúló e-kereskedelmi ügyletek utáni áfa fizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzéséhez.

Ez a gyakorlatban a magas magyar áfát „kikerülő”, és magyar cégek Szlovákiában vagy más alacsonyabb áfakulccsal rendelkező országában létrehozott külföldi webshopjainak gyakorlatának megakadályozását célozza. A NAV ugyanis ezzel az új eszközzel hozzájuthat a külföldi webshop magyar magánszemélyeknek értékesített összegeihez a bankoktól, ezeket összesíti és a hatályos szabályok alapján számonkérheti a webshop üzemeltetőjén, ha a nettó értékesítése meghalad egy bizonyos értékhatárt.

Hasonlóan egyszerűsödik a 150 EUR alatti import küldemények utáni áfa megfizetése is.

Egyéb tételek

Mentesülnek az idegenforgalmi adó megfizetése alól az egészségügyi szolgálati jogviszony szerint dolgozók, amennyiben közszolgálati kötelezettsüket teljesítik.

Az adózónak – személyétől függetlenül – a cégautóadót és a belföldi gépjárművek adóját kerekítés nélkül forintban kell megfizetnie. Az átmeneti rendelkezés alapján a gépjárműadó tekintetében a kerekítést megszüntető rendelkezést a 2022. január 1-jén induló eljárásokban is alkalmazni kell.

Forrás: portfolio.hu

Vélemény, hozzászólás?